Historie

Nový Jičín a okolí vždy zejména díky své poloze a krásnému prostředí brázdily početné
skupinky cyklistů. Od lidí na procházkách s bicyklem přes pravé cykloturisty a sváteční sportovce
až po zdatné cyklisty a amatérské závodníky. Mnoho podobně zdatných cyklistů pak jezdívalo
spolu, tvořilo ustálené skupinky, někdy i částečně organizované, pravidelně vyjíždějící.
Jedním z aktivních cyklistů pravidelně brázdících okolí Nového Jičína byl a je i MUDr.Dušan Laskafeld,
který se myšlenkou organizace cyklistů v našem okolí nesměle zabýval již dlouho
dobu. Impulz k pokusu o realizaci této myšlenky podal dlouholetý vynikající sportovec a kardiolog
Doc. MUDr. Štefan Farský, Csc., který od roku 2004 plnil funkci primáře interního oddělení
novojičínské nemocnice. Často jsme ho potkávali na kole či běžkách při toulkách po okolí, většinou
i prohodili pár slov. Krátce po novém roce 2005 na jednom z lékařských seminářů přišla opět řeč
na sport a cyklistiku zvláště a spolu s Dušanem Laskafeldem mě Štefan oslovil a vyprovokoval tak
schůzku, na kterou byl pozván ještě MUDr. Vladimír Polák, další dlouholetý cyklistický nadšenec a
kamarád.
A tak se Štefan Farský, Vlado Polák, Dušan Laskafeld a Kamil Bezděk sešli v únoru 2005 v
baru Sport parku v bývalém objektu Tatrovanky. Původní myšlenka byla založit lékařský cykloklub
při NsP NJ a účastnit se pod touto hlavičkou lékařských sportovních akcí. K udržení kondice i
přátelství jsme se domluvili na pravidelných čtvrtečních výletech do okolí Nového Jičína. Aby nás
bylo víc, oslovili jsme i své přátele, příbuzné, známé i neznámé cyklisty. První výlet se uskutečnil
7.dubna 2005. Vyjeli jsme si na Petřkovskou hůrku. Tyto výlety vydržely nejen celé léto, celou
sezónu, ale trvají dodnes. Ročně přes dvacet vyjížděk. Štefan náš hlouček změnou zaměstnavatele
pomalu opustil, ale vždy se objevily nové nadšené tváře a těla, nejrůznější povahy, vlastnosti,
zkušenosti, které spojovala láska k cyklistice.
Od začátku nad námi držel ochrannou ruku vynikající cyklista a znalec kol Tomáš
Podhajský. Staral se o servis, odbornou pomoc. Ambice lékařského cykloklubu dávno opadly, na
výlety jsme jezdili zcela bez stavovské příslušnosti z lásky k pohybu. Nikdo neměl odvahu povýšit
různorodou partičku lidí v oficiálně organizovanou skupinu, byť jsme o tom často hovořili. Až se do
toho vložil Tomáš. Oslovil a získal prvního sponzora, schopného účetního, klubovnu, zorganizoval
přípravný výbor, vytyčil cíle a sestavil Stanovy organizace, jež byla dne … zaregistrována jako
Cykloklub Nový Jičín, občanské sdružení.